Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Mgr. Jana Slivová

Domáce úlohy
 

                                            

DOMÁCE ÚLOHY

 

                                    

V piatok 14.12. ideme do knižnice - výmena kníh.

Prosím rodičov chýbajúcich žiakov, aby sa zastavili v škole pre PL i šek za stravu. 

 

14.12.2018 (PIATOK)

Matematika

DÚ: uč. str. 19/6

v škole: učebnica str. 18/5g + príklady

29-14=    27-12=

24-11=    25-13=

28-15=    24-12=

29-13=    26-12=

27-11=    28-14=

26-25=    29-24=

27-21=    29-22=

26-14=    28-22=

26-23=    28-11=

 

13+16=    11+16=

15+12=    12+13=

14+13=    16+12=

12+17=    13+13=

 

Čítanie

DÚ: čítať str. 42, 43 -  čítať doma 2-krát + vedieť porozprávať obsah. Ten budem skúšať v pondelok 17.12. V piatok ideme do knižnice.

v škole: 

 

Prvouka

DÚ: str. Naučiť sa str. 34-36.

v škole: str. 34/3 + 35/Naučiť sa, čo hovorí Janka a lekár (text v bublinkách).

- otáčať a hýbať

Áno, sú.  Tým je umožnený pohyb celého tela.

str. 36/1

1. Upokojím zraneného.

2. Privolám pomoc dospelého.

3. Zlomeninu znehybním.

4. Zavolám prvú pomoc....

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2018 (ŠTVRTOK)

Slovenský jazyk   

DÚ: Opakovať na previerku učivo SAMOHLÁSKY (aj z PL) + napísať diktát na ä (5 viet). V pondelok píšeme kontrolný diktát.

v škole - písomne úlohy v pracovnom liste

 

Matematika

DÚ: uč. str. 19/7

v škole:učebnica str. 18/4, str. 18/5 c, e, f

11+12=    15+13=

14+12=    17+11=

13+13=    11+16=

 

 

12.12.2018 (STREDA)

Slovenský jazyk   

DÚ: z PL 

v škole písomne do zošita Cvičný diktát + určovanie hlások v slove holúbätká + PL

Na lúke kvitlo deväť nevädzí. Päť z nich už zvädlo. Julka sedí na mäkkom vankúši. Bolí ju päta.

Babička jej uvarila mätový čaj. V kočíku plače malé bábätko. Cmúľa si malé pästičky.

Matematika

DÚ: uč. str. 57/32, 33 - len príklady na -

v škole: PZ str.63/celá + str. 64/1

Čítanie

DÚ: čítať str. 42, 43 -  čítať doma 2-krát + vedieť porozprávať obsah. Ten budem skúšať v pondelok 17.12. V piatok ideme do knižnice.

v škole: čítali sme str.

Prvouka

DÚ: str. 35/5,6

v škole: str. 34

34/1 

udržať

chrániť 

pomáhať

34/2 v  tele človeka je okolo 206 kostí

detí ich majú viac, pretože v dopelosti sa mnohé spoja a vytvoria jednu kosť

 

 

11.12.2018 (UTOROK)

Slovenský jazyk   

DÚ: PZ str. 25/1. a 2. obdĺžnik so slovami

v škole písomne do zošita Opakovanie samohlások - učebnica str- 51/4 - prepísať slová a zakrúžkovať všetky samohlásky, 5

+ PZ str. 25/3. obdĺžnik

 

Sloh

DÚ: 

v škole: učebnica str. 38 - ústne

 

 

10.12.2018 (PONDELOK)

Slovenský jazyk   

DÚ: učebnica str. 50/6

v škole písomne do zošita Samohlásky u, ú - učebnica str- 50/3, 4 + PZ str. 24/12, 13

Matematika

DÚ: uč. str. 57/32, 33 len príklady na +

v škole: PZ str. 62 + učebnica str. 20/2

Čítanie

DÚ: čítať str. 41

v škole: čítali sme str. 40 + písomne

Daniel Hevier

Uzimená nočná košeľa

Nočná košeľa sa zamestnala ako hradné strašidlo na zrúcanine.

Hradné strašidlo si predstavujem takto:

- nakresliť ilustráciu

 

Prvouka

DÚ:

v škole:

Sloh

DÚ: 

v škole:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


 


      
 

 
                                                       
 
 
TOPlist