Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Mgr. Jana Slivová

Diktáty

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku:

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ

 2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)

3. Samohláska ä

4. Dvojhlásky

5. Tvrdé spoluhlásky

 6. Opakovanie učiva za 1. polrok

7. Mäkké spoluhlásky

 8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le

9. Vety

10. Opakovanie učiva z 2.ročníka

 

Rozsah kontrolných diktátov: 20 – 30 plnovýznamových slov

 

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu.

 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:

0 – 1 chyba = 1

 2 – 4 chyby = 2

 5 – 7 chýb = 3

8 – 10 chýb = 4

 11 a viac chýb = 5TOPlist