Založit webové stránky nebo eShop
 

Mgr. Jana Slivová

Diktáty

Kontrolné diktáty v 2. ročníku

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka

2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)

3. Samohláska ä

4. Dvojhlásky

5. Tvrdé spoluhlásky

6. Opakovanie učiva za 1. polrok

7. Mäkké spoluhlásky

8. Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li

9. Vety

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka

 


TOPlist